CNC otočné stoly

CNC otočné stoly GSA

Pri náročnosti obrábania tvarových súčiastok na CNC vertikálnych centrách sa kladie veľký dôraz na kvalitu a presnosť obrobeného povrchu, ako aj na najkratšie časy obrábania. Zvýšenie týchto technologických možností je možné dosiahnúť použitím otočného stola.

Pridaním otočného stola na vertikálne obrábacie centrum je možnosť získať riadenú štvrtú a piatu os. Tieto stoly môžu byť indexovateľné alebo súvisle riadené - plne programovateľné.

Sú kompaktibilné a prepojiteľné so všetkými CNC riadiacimi systémami (Fanuc, Siemens, Heidenhain) používanými v CNC obrábacích centrách. Okrem toho ich je možné použiť aj ako prenosné sady na strojoch bez CNC riadiaceho systému, prípadne aj na strojoch mimo trieskového obrábania (montáž, lisy, atď).

 Katalóg otočných stolov GSA.pdf  

Výhody použitia otočného stola:

  • dosiahnutie vysokej presnosti pri obrábaní z každej strany
  • obrábanie na jedno upnutie z viacerých strán
  • šetrenie času
  • vysoká produktivita práce
  • rýchla návratnosť investícií
  • univerzálne pre malé aj ťažké obrobky
  • dlhodobá spoľahlivosť a kvalita
  • odolné voči opotrebeniu, vode a korózii
  • vysoká tuhosť a veľká upínacia sila
  • použitie v horizontálnej aj vertikálnej polohe

Rotačný stôl GSAOtočno-sklopný stôl GSA

Kontakt