Odmeriavanie polohy HEIDENHAIN

Produkty

Digitálne odmeriavanie polohy HEIDENHAIN

Hlavné výhody číslicových indikátorov polohy:

Zvýšenie produktivity  - číslicové indikátory polohy podstatne zvyšujú produktivitu práce na konvenčných obrábacích strojoch alebo meriacich zariadeniach.

Urýchlenie výroby a dodržanie presnosti  - číslicové indikátory polohy HEIDENHAIN šetroa čas. Funkcia zbytkovej dráhy vedie obsluhu k presnenému nábehu cieľovej polohy, jednoducho na hodnotu záznamu polohy nula. Vzťažné body je možné stanoviť na začiatok súradnicového systému zakótovaného na výkres dielca. To uľahčuje nastavenie polohy, najmä u komplikovano okótovaných obrobkov.

Jednoznačné odčítanie polohy - dobre čitateľný displej jednoznačne zobrazuje polohy vzhľadom k vybranému vzťažnému bodu. Tým sú zredukované chyby čítania a obrábanie sa tak stáva spoľahlivejšie.

Kontakt