Elektromagnety

Produkty

Elektromagnetické stoly 

Spoločnosť BOST vyrába elektromagnetické dosky sériovo aj na zákazku podľa požiadaviek zákazníka, v rôznych prevedeniach a variantoch umiestnenia magnetických pólov pre ideálne upnutie a využitie magnetickej sily, v akejkoľvek veľkosti a tvare dosiek. Výška stola je možná už od 15 mm.

Ponúkame vám poradenstvo a vyhľadávanie špecifických riešení, prispôsobených vašej výrobe. 

Výhody magnetických upínačov pre obrábanie (frézovanie, sústruženie, brúsenie):

 • možnosť obrábania obrobku z piatich strán
 • vysoká flexibilita upínania
 • upínanie dielov väčších ako samotná veľkosť stola
 • možnosť dodania s medzidoskou pre individuálnu predprípravu dorazov
 • možnosť súčasného obrábania viacerých obrobkov
 • odstránanie alebo zníženie investícií na výrobu prípravkov
 • rovnomerné rozdelenie upínacej sily na celú plochu obrobku
 • jednoduchosť a opakovateľnosť upnutia
 • zrýchlenie času výmeny dielcov
 • upínanie tenkých a malých dielov, taktiež rozmerných súčiastok
 • odstráneni vibrácií, pnutia, deformácie
 • možnosť vykonať viac operácií na jedno upnutie
 • možnosť regulácie upínacej sily pre ľahšie upínanie a stredenie dielov
 • upínanie aj tenkých obrobkov od 2 mm
 • stoly s prípravou pre paletizačné systémy 

Mechanické dorazy

Zákazníci si môžu sami navoliť predprípravu elektromagnetických dosiek, umiestnenie prípravkov na opakované a presné vkladanie obrovkov. Podľa vašej potreby vyrobíme rôzne mechanické dorazy, úpravy a zarážky, prípadne pripravíme dostatočne nastaviteľné upínacie body.

Externý záložný zdroj umožňuje vďaka nízkemu odberu prevádzku zariadenia v dlhšom časovom intervale aj mimo elektrickej siete. Umožňuje mu teda prispôsobiť sa aj aplikáciam v teréne.

Bezpečné napájanie 24V a možnosťou uabudovania interného záložného zdroja priamo do elektromagmetickej dosky, ktorý zabezpečuje chod v prípade výpadku prúdu.

Riadené prepólovanie pri odmagnetizovaní pre rýchlu manipuláciu s obrobkom a zneutralizovanie magnetických síl - do 1 s. Na porovnanie, pri elektropermanentných magnetoch je to 10 - 15 s.

Veľmi nízka spotreba elektrickej energie je zaručená aj v porovnaní s väščinou aplikácií elektropermanentných magnetov.

 Elektromagnetické stoly - katalóg

 Elektromagnety pre strojárenstvo a robotiku - katalóg

Kontakt