Odmeriavanie polohy NEWALL

Produkty

Digitálne odmeriavanie polohy NEWALL

Prednosťou tohto výrobcu sú lineárne snímače Spherosyn a Microsyn. Snímače Spherosyn a Microsyn boli navrhnuté s ohľadom na náročné prevádzkové podmienky vyskytujúce sa pri obrábaní. Nevyžadujú pravidelnú údržbu a sú funkčné aj pri ponorení do reznej kvapaliny, vody, oleja, či maziva. Všetky elektronické a meracie časti sú hermeticky zaliate a chránené. Systém je tiež odolný voči vibráciám a magnetickému rušeniu.

Pravítko Newall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako systém pracuje?

  • Lineárne snímače Newall pracujú na princípe elektromagnetickej indukcie
  • Pravítka snímačov pozostávajú z rúrky z nehrdzavejúcej ocele (Spherosyn), respektíve z uhlíkových vlákien (Microsyn), naplnenej sadou vysoko presných oceľových guličiek
  • Snímacia hlavička je zložená zo 6 cievok navinutých na prstenec z vláknového kompozitu
  • Cievky a prislúchajúca elektronika snímača sú vo vnútri snímacej hlavičky zaliate špeciálnym taviacim procesom
  • Pri vybudení cievok elektrickým striedavým prúdom sa vo vnútri snímacej hlavičky vytvára elektromagnetické pole
  • Vďaka zakriveniu guličiek sa výstupný signál mení v závislosti od polohy cievok vzhľadom ku guličkám
  • Pri pohybe snímacej hlavičky po pravítku sa v cievkach indukciou vytvárajú zodpovedajúce signály

 Katalóg odmeriavania Newall.pdf  

Kontakt