Dlhotočné automaty série JSL

Produkty

Dlhotočné automaty série JSL

Dlhotočné automaty série JSL sú vhodné na obrábanie súčiastok v automobilovom, motocyklovom, elektronickom a elektrickom priemysle, pneumatických a hydraulických dielcov a pod. Ide o kvalitné CNC sústruhy s rýchlou výmenou nástrojov. Pohyblivé vreteno vykonáva dve funkcie v jednom – otáčanie materiálu vo vretene a posuv materiálu, čím je dosiahnutá maximálna funkčná flexibilita.

Tieto stroje sú ideálne pre sústruženie, frézovanie, vŕtanie, rezanie závitov a bočné obrábanie. Zníženie času obrábania, nákladov na prácu a samotných nákladov na jednu súčiastku sú sprievodnými javmi pri používaní týchto vysoko presných strojov. Základňa stroja je vyrobená z jedného kusa kvalitnej liatiny. Vysoko presné a vysokorýchlostné vreteno umožňuje presné a kvalitné obrábanie pri nízkej hladine hlučnosti.

Kontakt