Sondy RENISHAW

Produkty

Prečo práve sondy ?  

Čas sú peniaze. Čas strávený ručným ustavovaním  polohy obrobkov a kontrolou dokončených dielov je výhodnejšie investovať do obrábania. Snímacie systémy spoločnosti Renishaw eliminujú nákladné prestoje strojov a redukujú zmätkovosť súvisiaciu s ručným nastavovaním. Vaše stroje môžu prinášať zisk len v prípade, že produkujú kvalitné diely.

Ručné nastavovanie nástrojov, ustavovanie obrobkov a kontrola dielov sú časovo veľmi náročné operácie, ktoré sú náchylné na chyby obsluhy. Použitie sond znižuje náklady na zoradenie nástrojov, drahé upínače a na ručné ustavenie obrobkov číselníkovými odchýlkomermi. Snímanie je rýchle a spoľahlivé, pričom odchýlky stroja možno automaticky upraviť. Softwarové sondy automaticky kompenzujú dĺžku a priemer nástroja, polohu obrobku a chyby rozmerov.

Spoločnosť Renishaw dodáva výkonné softwarové vybavenie ponúkajúce ľahko programovateľné makrá na ustavovanie nástrojov, prípravu obrobkov a merania. Tieto meracie cykly, ktoré sú považované za priemyselný štandard, môžu byť ľahko začlenené do CNC programov. Potom sú automaticky označované ako štandardné programovacie prákazy stroja.

Sondy Renishaw sa používajú vo firmách po celom svete a prispievajú l zvýšeniu produktivity a zlepšeniu kvality výroby. Väščina popredných výrobcov vníma tieto zariadenia ako štandardné vybavenie stroja. Jednoduchá inštalácia umožňuje sondy dodatočne namontovať aj na už prevádzkované stroje. 

Ustavenie výrobkov

Použitie sond znižuje náklady na drahé upínače či na ručné ustavenie obrobkov číselníkovými odchýlkomermi.

Sondy vkladané do vretien obrábacích centier a revolverov sústruhov prinášajú nasledujúce výhody :

 • zníženie doby prestojov strojov
 • automatické ustavenie obrobkov, natočenie súradnicového systému alebo polohovanie rotačnej osi
 • zníženie vplyvu chybnej obsluhy stroja
 • zníženie počtu zmätkov
 • zvýšenie produktivity a flexibility výroby

Rozmerová kontrola obrobkov

Obrobkové sondy tiež možno používať na meranie počas obrábacieho cyklu a na kontrolu prvého kusu výrobnej dávky. Ručné meranie príliš závisí na zručnosti obsluhy a meranie mimo stroja je spojené s obtiažnou manipuláciou.

Meranie obrobkov na stroji prináša tieto výhody :

 • automatická korekcia chýb počas obrábacieho cyklu
 • zvýšená istota v bezobslušných prevádzkach
 • automatická korekcia nastavenia po premeraní prvého kusu
 • zníženie prestoja stroja čakajucého na výsledok kontroly prvého kusu

Nastavenie a detekcia zlomenia nástroja 

Nastavenie nástrojov pomocou koncových mierok a ručnej korekcie údajov v tabuľke nástrojov zaberá čas a znamená riziko vzniku chýb.

Nástrojové sondy ponúkajú nasledujúce výhody : 

 • významná úspora času a zníženie prestojov stroja
 • presné meranie dĺžky a priemeru nástroja
 • automatická detekcia opotrebenia nástroja a korekcia hodnôt v tabuľke nástrojov
 • zníženie vplyvu chybnej obsluhy stroja
 • detekcia zlomenia nástroja v priebehu obrábacieho cyklu

Šetrite čas, znížte zmätkovosť, zostaňte konkurencieschopní!

 Katalóg - sondy Renishaw.pdf

Kontakt